ภาษา:
เข้าร่วมในกิจกรรมทั่วโลกและดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติภาวะโลกร้อน คลิกกล่องตัวเลือกด้านล่างนี้บางส่วนหรือทั้งหมดและป้อนอีเมลของคุณ
ป้อนชื่อของคุณและมองหาชื่อนั้นบนหน้าจอในระหว่าง Live Earth!
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนหลอด ไฟที่บ้าน 4 หลอดให้เป็น หลอดตะเกียบ (CFL)
ข้าพเจ้าจะนั่งรถโดยสาร สาธารณะหรือใช้รถร่วม กันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ สัปดาห์
ข้าพเจ้าจะเลือกซื้อเครื่อง ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัด พลังงานมากที่สุด
ข้าพเจ้าจะส่งต่อข้อความ อีเมล Live Earth ให้แก่ เพื่อน 5 คน
ข้าพเจ้าจะปิดอุปกรณ์ และไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เพิ่มชื่อของข้าพเจ้าลงใน คำปฏิญาณ Live Earth
คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำปฏิญาณ Live Earth
ชื่อ:
 เมือง/จังหวัด:
นามสกุล:
 ประเทศ:
รหัสไปรษณีย์:
* อีเมล:
ข้าพเจ้ามีอายุ 13 ปีขึ้นไป