ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าตนเองจะ:
1.เรียกร้องให้ประเทศของข้าพเจ้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาระหว่าง ประเทศภายใน 2 ปีนับจากนี้ เพื่อลดมลพิษที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 90% ในประเทศที่พัฒนาแล้วและกว่าครึ่งหนึ่งทั่วโลก เพื่อให้ลูกหลานของ เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
2.ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์โลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ที่จะชดเชยกับการปล่อยก๊าซส่วนที่เหลือเพื่อสร้าง "สมดุลย์ คาร์บอน"
3.ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ใช้พลังงานจากถ่านหินโดยไม่ สามารถดักจับและเก็บก๊าซ CO2 ได้อย่างปลอดภัย
4.สนับสนุนการประหยัดพลังงานสำหรับที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสน สถาน และวิธีการเดินทาง
5.สนับสนุนกฎหมายและนโยบายที่กระตุ้นการใช้แหล่งพลังงานทดแทน และลดการพึ่งพาน้ำมันและถ่านหิน
6.ปลูกต้นไม้และร่วมมือกับคนอื่นๆ ในการอนุรักษ์และปกป้องผืนป่า และ
7.เลือกซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรธุรกิจและสนับสนุนผู้นำที่มุ่งมั่น แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อนและสร้างโลกที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สำหรับศตวรรษที่ 21
ปิดหน้าต่างนี้