IK BELOOF:
1.Te eisen dat mijn land binnen twee jaar een internationaal verdrag ondertekent waarmee de uitstoot van broeikasgassen in de ontwikkelde landen met 90% wordt teruggedrongen en met meer dan de helft wereldwijd zodat nog op tijd wordt ingegrepen en we een gezonde aarde achterlaten voor de volgende generatie;
2.Zelf actie te ondernemen om de klimaatcrisis op te lossen door de CO2-uitstoot die ik zelf veroorzaak zo veel mogelijk te beperken en de resterende uitstoot te compenseren zodat ik "CO2-neutraal" word;
3.Me in te zetten voor een moratorium op de bouw van nieuwe kolengestookte installaties waarbij de geproduceerde CO2 niet wordt opgevangen en opgeslagen;
4.Me in te zetten voor een sterke verbetering van het energieverbruik van mijn woning, werkplek, school, gebedsruimte en vervoermiddelen;
5.Te strijden voor wetgeving en beleid die zijn gericht op een toename van het gebruik van duurzame energie en een vermindering van de afhankelijkheid van olie en steenkool;
6.Nieuwe bomen te planten en me samen met anderen in te zetten voor het behoud en de bescherming van bossen en
7.Te kopen bij bedrijven en mijn steun te geven aan leiders die zich net zoals ik inzetten voor het oplossen van de klimaatcrisis en werken aan een duurzame, rechtvaardige en welvarende wereld voor de 21ste eeuw.
Dit venster sluiten